درمان های دستی یا مانی پولا سیون :

این درمان یکی از درمانهای جدید در قرن اخیر به کار برده میشود درمانهای دستی میباشد که در اوایل دهه 70 توسط استاد پروفسور فرجاد به ایران آورده شد و در سالهای بعد در دانشگاه شروع به تدریس گردید در این تکنیک ها توجه به نحوه قرار گیری استخوانها نسبت به هم و همین طور وضعیت طبیعی بافت های بدن میباشد که متخصص سعی در برگرداندن وضعیت بدن به حالت اولیه و استاندارد میباشد که معمولا همراه با ایجاد صدای کلیک میباشد